Новини

Студенти от Франция, Италия, Германия, Полша, Унгария, Литва и Турция се обучават в БСУ

Бургаският свободен университет спечели проект по Секторна програма Еразъм към Програмата за учене през целия живот за организиране на интензивен подготвителен курс по български език за чуждестранни Еразъм студенти. Курсът е с продължителност 1 месец. 22-та студенти ще се обучават по 6 часа дневно, като през останалото време имат възможност…

Голям интерес на руски университети към БСУ

На 15.092010 г. на посещение в БСУ бяха ректори, заместник – ректори и преподаватели от над 10 университета от Русия – Руския държавен търговско-икономически университет в Москва; Институт по бизнес, психология и управление в Москва; Казанския институт по финанси, икономика и информатика; Уралския държавен икономически университет - Екатеринбург,  образователни институции…

Начало на учебните занятия на І курс - задочно обучение

Учебните занятия на І курс - задочно обучение, ще започнат по специалности както следва:   Център по юридически науки Спец. Право 16.09.2010 г. от 8 часа в зала 207 Спец. Публична администрация 17.09.2010 г. от 8 часа в зала 324 Център по икономически и управленски науки Спец. Финанси 18.09.2010 г. от 13 часа…

Оn–line регистрация

Регистрацията през интернет за конкурсните изпити приключи. Желаем Ви успешна учебна година!

Успешно приключи работата по международен двугодишен проект на БСУ

На 03.09.2010 г. в Бургаския свободен университет се проведе заключителна конференция за представяне на резултатите, постигнати по време на работата  по двугодишния международен проект на тема «Обучение по сигурност и безопасност в туризма». Гости на конференцията бяха г-н Константин Гребенаров – областен управител, г-н Иван Иванов - Председател на регионалната…

Успешно приключи работата по международен двугодишен проект на БСУ

На 03.09.2010 г. от 09:30 часа в конферентна зала № 2 на Бургаския свободен университет ще се проведе заключителна конференция за представяне на резултатите, постигнати по време на работата  по двугодишния международен проект на тема «Обучение по сигурност и безопасност в туризма». Проектът, съфинансиран от програмата Леонардо да Винчи –…

Готово е изданието от Студентското научно творчество

Сборникът с публикациите от прегледа на Студентското научно творчество от 2010 г. е готов. Всички студенти от БСУ, които имат разработки, както и научните им ръководители, могат да получат екземпляри от Лилия Вълчева, ст.213. Студентите от другите ВУ могат да се обадят на тел. 056 900 480 – Лилия Вълчева, за информация…

Нека да помогнем на Милена Денева да оздравее!

Нека помогнем на Милена от Бургас да се пребори с рядко срещаната форма на рак - Сарком на Юинг. Тя е на 19 години, живее в ж.к. ''Лазур'' заедно с майка, баща и брат. Учи в Бургаския свободен университет. Ученолюбива, чаровна и амбициозна са думите, които я описват накратко. Изпълнена…

БСУ спечели нов международен проект с Литва

БСУ спечели нов международен проект с Литва. Проектът „E-Mentoring (Електронно менторство): Иновативни умения и компетентности за започване на нова работа” е по програма LLP KA3 ICT и е 3 - годишен. Партньори по проекта са: Social Innovation Fund от Литва, Vytautas Magnus University Distance study centre и European Partnership от Литва,…

Прием на кандидат-студентите, неиздържали държавния зрелостен изпит (матура)

Кандидат-студентите, които не са положили успешно Държавен зрелостен изпит (матура) могат да кандидатстват с приемен изпит в специалностите от бакалавърски програми.  Документи се приемат до 10 септември в БСУ, стая 19, всеки работен ден от 8.30 до 17 часа и в почивните дни от 8.30 до 14 ч. Предстоящите приемни изпити са:…