Новини

Нов кастинг за театралното ателие

Уважаеми студенти,  за четвърта година стартира Студентското театрално ателие. Една част от участниците  кандидатстваха в НАТФИЗ и ги приеха, други завършиха и това налага попълването на състава на трупата. Обявяваме конкурс за нови актьори. Какво е необходимо да направите, ако искате да придобиете световна известност и да ви посипе звезден прах:…

Успешно приключи работата по проект „Ефективни студентски практики по социална работа чрез партньорство с неправителствени организации/НПО/

На 11.10.2010 г. от 16.00 ч. в зала 219 на БСУ ще се проведе заключителният семинар за представяне на резултатите, постигнати по време на работата  по едногодишния проект,  осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.…

Възможности пред студентите на закрития Колеж „Телематика”

Съгласно Решение на Народното събрание (публикувано в ДВ, бр. 42 от 04.06.2010 г.), студентите от закрития Колеж „Телематика”, със седалище гр. Стара Загора могат да продължат обучението си в същата или по сходна специалност в посочени държавни висши училища или в частни висши училища, каквото се явява Бургаския свободен университет.…

Среща с представители на банките предоставящи студентски кредити

Бургаският свободен университет предоставя възможност на своите студенти да се запознаят с условията за кредитиране на тяхното образование и да се срещнат с представители на двете подписали договора с МОМН банки – Райфайзенбанк и Банка ДСК. Срещата ще се състои на 12 октомври от 12.00 ч. в зала Изток на…

Празнуването на 75-тия юбилей на Никола Инджов започна в БСУ

На 30.09.2010 г. големият български творец Никола Инджов навърши 75 години. Бургаският свободен университет организира специално тържество, за да уважи труда и почете заслугите на изтъкнатия автор на романи, стихове, публицистика; на блестящия преводач от испански, португалски,  руски и сръбски. Детайлно и много емоционално представяне на върховете в творчеството и…

Семинари в САЩ за преподаватели

Започва приемането на документи за участие в летни семинари за учители в средните училища и университетски преподаватели, които ще се проведат през 2011 г. Посолството на САЩ  в София има удоволствието да обяви началото на конкурс за участие в две обменни програми съответно за учители от средните училища и експерти…

Откриването на учебната година за студентите от І курс, редовно обучение

Откриването на учебната година и среща на деканите на центрове със студентите от І курс - редовно обучение ще се проведе на 4 октомври, 2010г. по специалности както следва:   Център по юридически науки Спец. Право  от 12 часа в зала 208 Спец. Публична администрация  от 12 часа в зала 208 Център…

Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БСУ  кани всички редовни и задочни студенти (без първи курс) и преподаватели на ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ  На 18 октомври 2010 год. в стая 207 на БСУ от 14.00 ч. ще се проведе информационна среща относно възможностите, които предоставя секторна програма ЕРАЗЪМ за мобилност на…

Съобщение от НАП до първокурсниците в университетите

     НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ   На основание чл.40 от ЗЗО за сметка на Републиканския бюджет  се осигуряват студенти-редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст. Студенти-първокурсници се осигуряват на това основание от м.октомври на текущата година. За периода  юли-септември завършилите средното си образование през текущата година следва сами да заплатят…

Курс по „Кризисно обучение и психодиагностика”

 Модул „ПСИХОДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ” Водещ: доц.д-р Нели Бояджиева Часовете в модула ще се водят по график, както следва:  15 октомври (петък) от 14 до 20 часа в зала 203. 16 октомври (събота) от 8 до 14 часа и от 15 до 19 часа в зала 203. 17 октомври (неделя) от…