Новини

Журналистите активни в семинар на БСУ за българския език

Журналистите активни в семинар на БСУ за българския език

Семинарът е по проект „Българският език в социалните медии“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на МОН.

Конференция

Конференция "Проблеми на миграцията" в БСУ

Събитието беше организирано от ЦЮН в памет на проф. д-р Емилия Къндева, дългогодишен декан и член на академичното ръководство на БСУ.

Национално състезание по решаване на частно-правен казус в БСУ

Национално състезание по решаване на частно-правен казус в БСУ

Организатори на събитието бяха проф. д-р Силви Чернев, гл.ас.д-р Анна Чолакова и доц.д-р Красимир Коев – преподаватели в ЦЮН.

Фондация „Евгений Мосинов“ ще подпомага студенти от БСУ

Фондация „Евгений Мосинов“ ще подпомага студенти от БСУ

Създаването на Фондацията беше обявено днес на пресконференция в БСУ от съпругата Илияна Тодинова.

Победители в конкурса за есе в ЦЮН

Победители в конкурса за есе в ЦЮН

На 12 април 2019 г. на специална церемония бяха обявени отличилите се есета и наградени техните автори.

Национален кръг на Студентско научно творчество в БСУ

Национален кръг на Студентско научно творчество в БСУ

На 11 април 2019 година в БСУ се проведе националният кръг на XХ-то издание на Конференцията за студентско научно творчество

В БСУ се проведе ученическа олимпиада по информатика

В БСУ се проведе ученическа олимпиада по информатика

Участваха ученици от три възрастови групи: 4 - 6 клас; 7 - 8 клас и 9 - 12 клас на  средните и основни училища от Бургас и региона.

Класиране вътрешен кръг на Конференцията за студентско творчество

Класиране вътрешен кръг на Конференцията за студентско творчество

Вътрешният кръг на XX-та Конференция за студентско научно творчество се проведе на  28 март 2019 г. в БСУ. 

Изложение

Изложение "Национални дни на кариерата" в БСУ

Форумът е ежегоден и се организира от Job Tiger с генерален спонсор Nestle България. Предлага възможности за стаж и за професионална реализация