Новини

Международен научен форум в БСУ

На 1 септември от 8,30 часа в БСУ се откри  международна конференция “Софтуер, услуги и семантични технологии” (Software, Services & Semantic Technologies, S3T). Това е събитие, което се организира за трета поредна година с подкрепата на европейския проект по седма рамкова програма СИСТЕР и по инициатива на Факултета по математика…

Кандидатстудентски прием на документи - до 9 септември

Приемът на документи за кандидтстване в БСУ продължава до 9 септември. Можете да кандидатствате с: Оценки от държавен зрелостен изпит (матура) Оценки от приемни изпити в БСУ Оценки от приемни изпити в друг университет.  С оценки от матура можете да кандидатствате за всички специалности с изключение на „Право”. За „Право”…

Факелно шествие и официален коктейл закриват тържествената програма по случай 20-годишнината на БСУ

В навечерието на годишнината от решението на Великото народно събрание, с което се създава Бургаския свободен университет, ще се проведе факелно шествие „Светлината на знанието”. Шествието е израз на свободния академичен дух и новата идея в образованието на студентите, преподавателите и служителите в най-голямото висше училище в югоизточна България.  Факелното…

Кандидатстудентски прием на документи - до 17 август

Приемът на документи за кандидтстване в БСУ продължава до 17 август. Можете да кандидатствате с: Оценки от държавен зрелостен изпит (матура) Оценки от приемни изпити в БСУ Оценки от приемни изпити в друг университет.  С оценки от матура можете да кандидатствате за всички специалности с изключение на „Право”. За „Право”…

Стартира нова стажантска програма „Висок старт” за студентите от специалност „Връзки с обществеността”

 Споразумението за сътрудничество при организиране и провеждане на стажантската програма беше подписано между Община Бургас и Бургаски свободен университет. Новият проект  ще даде възможност на студентите от специалност „Връзки с обществеността”  да приложат на практика знанията си в сферата на PR-а и масовите комуникации. Те ще имат възможност в рамките на…

Конкурс "YES"

    Конкурсът "Young and Energetic scientists" (YES) има за цел да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между наука, образование, бизнес, амбиция и успех. Ако сте YOUNG - на възраст между 18 и 35 години. Ако сте ENERGETIC -…

В Брюксел, БСУ представи акцентите в университетските рейтингови системи

В рамките на Годишния форум за Рейтинги на университетите и осигуряване на качеството в Европа, един от петимата водещи лектори беше Зам.-ректорът на Бургаския свободен университет - доц. д-р Милен Балтов. Заедно с Робин ван Иперен от Генерална дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия, проф. Франк Цийгеле от Центъра…

В БСУ – начало на дискусията за необходимостта от Регионална оперативна програма в Югоизточен район за планиране

Във връзка с отбелязването на 20-годишната от създаването на Бургаския свободен университет Центърът за икономически и управленски науки организира на 23 юни 2011 г., Пред-конферентната среща „Акценти във възможна (2014-2020 г.) ОП „Развитие на Югоизточен район за планиране”. Пред-конферентната среща се проведе със специалното участие на Чарлина Вичева, Директор на…

Мащабен международен научен форум в БСУ

В периода 24.06.- 25.06.2011 година Бургаският свободен университет беше домакин на научна конференция с международно участие на тема: „Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения”. Най-големият научен форум в БСУ тази година е посветен на 20-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет. Гости на откриването бяха Йорданка Ананиева, зам.-кмет…

Среща с най-високопоставената българка в администрацията на ЕК в Брюксел

Във връзка с отбелязването на 20-годишната от създаването на Бургаския свободен университет, Центърът за икономически и управленски науки организира Предконферентна среща „Акценти във възможна (2014-2020 г.) ОП „Развитие на Югоизточен район за планиране”. Предконферентната среща е със специалното участие на Чарлина Вичева, Директор на РИДЖИО Х (Дания, Естония, Латвия, Литва,…