Новини

Презентация на студентската организация AIESEC

Студентският съвет на Бургаския свободен университет  Ви кани на презентацията на най-голямата международна неправителствена студентска организация - AIESEC. AIESEC е международна платформа, която позволява на младите хора да открият и развият своя потенциал. За повече информация заповядайте на презентацията, която ще се проведе на 10.03.2011г. от 16:00 часа в зала 207…

Конкурс за участие на студенти в междукултурен курс по Е-учене

БСУ обявява конкурс за участие на студенти в междукултурен курс по Е-учене по темата „Икономически, социални и културни права”. Могат да участват всички студенти от ЦХН, ЦИУН и ЦЮН на Бургаския свободен университет, редовна и задочна форма на обучение. Задължително е владеенето на английски език. Курсът ще се провежда на…

Министър Сергей Игнатов посети БСУ

„Университетската идея е особен свят на свобода. Пожелавам ви да я утвърждавате и Бургаският свободен университет да продължи да бъде лидер в системата на висшето образование” - каза министърът на образованието, науката и младежта Сергей Игнатов в БСУ. Посещението на проф. Игнатов е първо по рода си в университета и…

Клуб „Дебати” на 9 март от 17 часа предизвиква дискусия по темата „България? Защо (не)?”

В днешно време най-силното оръжие е способността да убеждаваме, защото само така човек печели съмишленици. Попадайки в спор, мнозина се чудят как да защитят най-добре тезата си, какви аргументи да подберат, как да излязат победители.  Разбира се, никой не е роден оратор, но членувайки в клуб „Дебати”, всеки има възможност…

Месец на тържествата в ЦИТН

Стартира месецът на тържествата в Центъра по информатика и технически науки, посветени на 20-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.  Празничният календар за м. март започна с  кръгла маса на тема: ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”. Дискусията по въпроси, свързани с обучението по математика и информатика в средното…

Стартира месецът на тържествата в ЦИТН

Стартира месецът на тържествата в Центъра по информатика и технически науки, посветени на 20-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.  Празничният календар за м. март ще започне с  кръгла маса на тема: ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”. Дискусията по въпроси, свързани с обучението по математика и информатика в…

В ЦХН - Квалификационна програма „Социална педагогика”. Начало 30 март 2011 година

Професионалната квалификация по „Социална педагогика” е предназначена и подходяща за специалисти от хуманитарни специалности - социални работници, педагози, социални педагози, психолози, педагогически съветници и други специалисти с медицинско образование, степен бакалавър и магистър.  Квалификационната програма цели да представи съвременни тенденции в социалната педагогика. Провежда се в БСУ и в институции…

ЦИТН организира олимпиади за ученици

ЦИТН организира олимпиади за ученици

Юбилейна вечер на специалностите на ЦИТН

Юбилейна вечер на специалностите на ЦИТН

Конкурс за участие на студенти от ЦХН в международен проект

ЦХН обявява конкурс за участие на студенти в международен проект по програма Еразъм, в който БСУ е партнираща организация. Проектът предвижда провеждане на интензивна програма на тема „Как европейските обществени политики са повлияли върху социалната активност на потребителите и професионалните практики на социалните работници, които отговарят за тяхната подкрепа?”. Програмата…