Новини

Първа среща след сесията на клуб „Дебати”

На 09.03.2010 г. ще се проведе поредната сбирка на членовете на клуб „Дебати” от 17.30 в зала 214.

Стартира работата по фундаментален проект на тема "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България"

На 23.02.2010 г. в конферентна зала № 2 на БСУ се състоя представянето на проект на тема "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата в България". Проектът е финансиран от фонд "Научни изследвания" на МОМН. В него ще участват преподаватели от Центъра по хуманитарни науки на БСУ. Проектът…

Академичният съвет избра зам.-ректори и декани в БСУ

На заседание от 12 февруари 2010 година Академичният съвет избра зам.-ректорите и деканите на БСУ . За зам.-ректор по научноизследователската дейност и международно сътрудничество беше избрана проф. дпн Галя Христозова, а за зам.-ректор по учебната дейност – доц. д-р Милен Балтов. Съгласно Правилника за дейността на Бургаския свободен университет бяха…

Първи брой на сп."Съвременна хуманитаристика" вече е факт

Излезе първи брой на сп."Съвременна хуманитаристика". Академичното списание се издава по идея на Центъра по хуманитарни науки. Амбицията на редакционния екип е списанието да се утвърди като своеобразен иноватор и лидер в медийното пространство за съвременна хуманитаристика. Редакцинната колегия очаква материали за следващия си брой. За повече информация тук. На…

Избрани Президент и Ректор на БСУ

На заседание от 6 февруари 2010 година върховният орган за управление на БСУ, Настоятелството, въведе нова управленска структура на Университета и избра проф. д-р Петко Чобанов за Президент на Бургаския свободен университет. Подобно на управленските структури на най-добрите висши училища в Европа и САЩ, Президентът на БСУ ще отговаря за…

Стипендии на Zonta International за студентки от ЦИУН

ZONTA INTERNATIONALJane M. Klausman Women in BusinessScholarship ProgramСТИПЕНДИИ „ДЖЕЙН КЛАУСМАН”ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА  ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕ През 1998 година се учредява стипендия на името на Джейн Клаусман за жени, които се стремят да достигнат образователна степен по бизнес управление, за да се развият в кариерата си като успешни мениджъри. Джейн Клаусман…

Най–добрите студенти на БСУ ще учат 1 семестър в чужбина

Студенти от различни специалности в Бургаския свободен университет ще се обучават 1 семестър в университети в Европа по програма Еразъм. Основни изисквания за номинирането на студентите са висок успех и владеене на съответния език. След успешно завършване на обучението положените изпити ще бъдат признати и студентите ще получат академични кредити.…

ЦИТН организира олимпиади по информатика и електроника за ученици

В рамките на кандидатстудентска кампания - 2010, Центърът по информатика и технически науки (ЦИТН) към Бургаският свободен университет (БСУ) организира тематични олимпиади за ученици. Олимпиадите се провеждат във вид на тест. Олимпиадите се провеждат в съответното училище, в предварително обявени дата, час и място на провеждането. В рамките на 60…

Бургаският свободен университет широко отвори врати за своите кандидат-студенти

На 12.01.2010 г. успешно стартира кандидатстудентската кампания. Над 120 ученици от XII клас на Математическата гимназия посетиха Бургаския свободен университет, за да се запознаят подробно с най-същественото от ПРИЕМ 2010 - специалности, кандидатстудентски изпити, кандидатстудентски курсове. Презентация за историята и развитието на висшето училище, за новите и различните неща в…

Топ конкурс за амбициозни кандидат-студенти

БУРГАСКИЯT СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ организира Конкурс на тема „Предизвикателството да си студент” в две категории: художествен текст (разказ) публицистичен текст (репортаж, статия, коментар). Обемът на текстовете да бъде 3-5 страници. Готовите текстове да се изпратят на e-mail konkurs@bfu.bg най-късно до 30.04.2010 година. Отличените текстове ще бъдат публикувани във вестник „Студентски страсти”.…