Панорама на средното образование и Кариерна борса в БСУ

Панорама на средното образование и Кариерна борса в БСУ

На 10 и 11 май в БСУ се проведе Панорама на средното образование, организирана от Регионално управление на образованието – Бургас, и Бургаския свободен университет.

Чрез презентации, информационни материали, проекти, изделия от практическото обучение, действащи макети и демонстрации бяха представени профилите, професиите и специалностите, по които ще се извършва обучението в училищата в град Бургас през учебната 2023/2024 година, както и новостите в професионалното образование.

Събитието откриха проф. д-р Милен Балтов, ректор, и г-жа Лиляна Иванова от РУО-Бургас, които подчертаха, че стартът на проявата съвпада с началото на Европейската година на уменията -  инициатива, която дава нов тласък на ученето през целия живот. На хората и предприятията се предоставя възможност да работят за екологичния и цифровия преход, който подкрепя иновациите и конкурентоспособността.

В рамките на деня в Бургаски свободен университет  се проведе и Кариерна борса, която среща студентите с потенциални работодатели в системата на образованието. Тя се организира по проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в България 2030”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

346049110_977300696771824_2691135108233023836_n.jpg
346093965_742140484059603_691216627762426858_n.jpg
346090516_918358176111869_5801638683829450067_n.jpg
346038443_238726518809981_1001342151478943709_n.jpg
346106691_1300632667192102_6931999223149072453_n.jpg
346107898_9183754525033133_7487968426504611375_n.jpg
346110454_761076242279316_3444860248932959512_n.jpg
346132750_568208038771247_8484533927530105139_n.jpg
IMG_20230510_093752.jpg
IMG_20230510_100243.jpg
IMG_20230510_093757.jpg
IMG_20230510_093813.jpg
IMG_20230510_095756.jpg
IMG_20230510_095809.jpg
IMG_20230510_095608.jpg
IMG_20230510_100722.jpg
IMG_20230510_100401.jpg
IMG_20230510_100311.jpg
IMG_20230510_100303~2.jpg
346101182_1014333693286021_9218295326417615575_n.jpg
346094494_1435051437231509_7913341733532111617_n.jpg
346007061_229117216481674_6386600381232827769_n.jpg
346021323_1678825259245271_6999981885879218676_n.jpg
346028267_194281313445047_6859735095422378992_n.jpg
346031738_777804470646663_1939923860645629553_n.jpg
346034266_975534103463146_3604816333595495046_n.jpg
346041456_1483672182039656_4312141156991820139_n.jpg
IMG_20230510_095102.jpg
346045139_195125083356476_5119117107941002224_n.jpg
346053551_286149717075860_3480500782750789629_n.jpg
346090516_918358176111869_5801638683829450067_n.jpg
346090679_190246243959312_4783967361184619801_n.jpg
346094461_972985617049811_280734440296161033_n.jpg
346094461_1687356045018053_119078523337043362_n.jpg
IMG_20230510_100717.jpg