Първи брой на сп."Съвременна хуманитаристика" вече е факт

shИзлезе първи брой на сп."Съвременна хуманитаристика". Академичното списание се издава по идея на Центъра по хуманитарни науки. Амбицията на редакционния екип е списанието да се утвърди като своеобразен иноватор и лидер в медийното пространство за съвременна хуманитаристика.

Редакцинната колегия очаква материали за следващия си брой. За повече информация тук.

На добър път на новата научна амбиция на БСУ!!!

Обръщение на главния редактор