Първи курс, редовно обучение – откриване на учебната година

Учебната година за студентите от първи курс, редовно обучение ще започне на 1 октомври в 13 часа в зала Изток със среща с Ректора, Деканите на центровете и преподавателите. 

Програмата за учебните занятия е публикувана в Електронни услуги.

  • В Електронни услуги, изберете линк Регистрация.
  • За да се регистрирате, въведете: факултетен номер, ЕГН, личната си електронна поща и парола.
  • Регистрацията се прави еднократно.След това достъпът до Електронни услуги е с факултетен номер и паролата, въведена при регистрацията.
  • При технически проблеми, изберетe линк Помощ. 

Информация за факултетния си номер, както и за семинарната ви група, можете да получите тук.

Ако установите грешка в изписването на личните си данни, можете да се обръщате към Учебен отдел, както следва:

  • студентите от Центъра по юридически науки – стая 20, Станка Мирчева, mircheva@bfu.bg
  • студентите от Центъра по икономически и управленски науки – стая 21, Марeта Пенчева, mpencheva@bfu.bg
  • студентите от Центъра по хуманитарни науки – стая 23, Теменуга Патърова, nusha@bfu.bg
  • студентите от Центъра по информатика и технически науки – стая 24, Милена Жечева, m_jecheva@bfu.bg

Студентските книжки ще бъдат готови и раздадени в Учебен отдел до 10 октомври.