Почина доц. д-р Мария Ганева. Дълбок поклон!

Почина доц. д-р Мария Ганева. Дълбок поклон!

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС

 

Доц. д-р Мария Ганева ще остане в историята на Бургаския свободен университет като ярка, силна и вдъхновяваща личност, отдала цялата си енергия, труд и ентусиазъм за каузата БСУ. Тя е един от създателите на университета през 1991 година, основоположник и декан на Педагогическия факултет до 2000 г.

Доц. Ганева създаде първа в страната специалността „Социални дейности“, която днес се преподава във всички български университети  на основата на създадените от нея учебни програми.

Нейна е и идеята за интегрираната специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, която успешно стартира в Бургаския свободен университет и се реализира във всички педагогически факултети в България.

Стотиците випускници на тези образователни програми днес са доказани професионалисти в структурите на социалната администрация, в предучилищното и в училищното образование .

Като декан на Педагогическия факултет, член на Академичния съвет и на Общото събрание доц. д-р Мария Ганева неведнъж е доказвала своята високоотговорна гражданска позиция, устойчивост и принципност при преодоляване на трудностите, съпътстващи развитието на Бургаския свободен университет. Със своя труд, нестихваща енергия и висок професионализъм тя допринесе както за развитието на институцията БСУ и на Педагогическия факултет, така и за структурното изграждане на висшето образование в областта на педагогиката и на социалните дейности.

Носител е на „златна значка“ и на „почетен плакет на БСУ“ за цялостен принос в създаването и изграждането на Бургаския свободен университет.

Академичното ръководство на БСУ, преподавателите, студентите и служителите изказват искрени съболезнования на семейството на доц. д-р Мария Ганева.

 

проф. д-р Петко Чобанов, президент на БСУ

проф. д-р Милен Балтов, ректор на БСУ