Почина доц. д-р Юрий Илин

Почина доц. д-р Юрий Илин

СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС

 

Академичното ръководство на Бургаския свободен университет се присъединява към скръбта и изказва искрени съболезнования на семейството на доц. д-р Юрий Илин.

Доц. д-р Юрий Илин беше дългогодишен преподавател в Центъра по хуманитарни науки на Бургаския свободен университет. Неговият професионален път в БСУ като преподавател по немски език започва през далечната 1991 година. Тогава е назначен и за ръководител Катедра „Чужди езици“. През 1998 година доц. Илин става координатор по западноевропейски езици, литература и култура към Филологическия факултет, а две години по-късно – програмен координатор на Програмен съвет „Приложна лингвистика“ към Центъра по хуманитарни науки.

Доц. д-р Юрий Илин активно участва в създаването и утвърждаването на Бургаския свободен университет и в превръщането му в един от авторитетните учебни центрове в страната. Като член на Академичния съвет и на Общото събрание той неведнъж е доказвал своята високоотговорна гражданска позиция, устойчивост и принципност при преодоляване на трудностите, съпътстващи развитието на БСУ.

Носител е на юбилейния почетен знак на Бургаския свободен университет във връзка с 20-годишнината от създаването на университета.

Колегите и студентите му ще го помнят като високо ерудиран преподавател, изключително почтен и коректен  колега,  достоен и добър човек с висок морал, със светла душа и с добро сърце.

Академичното ръководство на Бургаския свободен университет, деканското ръководство на Центъра по хуманитарни науки и служителите на БСУ се присъединяват към  скръбта на семейството на доц. д-р Юрий Илин!

 

проф. д-р Петко Чобанов, президент на БСУ

проф. д-р Милен Балтов, ректор на БСУ