Подготвителен курс за матура по български език и литература

БСУ организира подготвителен курс за държавния зрелостен изпит по българсик език и литература за ученици от 11 и 12 клас.  Курсът е съобразен с държавните образователни изисквания, залегнали в учебно-изпитната програма на МОМН. 

Обучението включва 120 часа -  от 20 ноември до 30 април, всяка събота по 6 часа и се провежда от хабилитирани университетски преподаватели. 

Цената на курса е 3 лв. за учебен час, която се заплаща на две равни вноски - до 15 ноември и до 15 февруари.

 Записването става в БСУ, стая 19 в срок до 15 ноември.

 За допълнителна информация тел. 900 449, 900 419, 900 400.