Подписан договор за сътрудничество с "HALIC" University, Република Турция

Официална делегация от „HALIC” University в Истанбул, водена от ректора проф. Ахмет Чакир, посети Бургаския свободен университет. По време на визитата беше подписан договор за сътрудничество между двата университета. Рамковото споразумение предвижда обмен на преподаватели и студенти, съвместни научноизследователски и практикоприложни проекти, както и възможности за публикуване на разработки в академичните издания на двата университета.

Заедно с договора се подписа и споразумение по програма Сократ/ Еразъм. Съгласно клаузите на споразумението двата университета ще обучават студенти на разменни начала по конкретни параметри за студентска мобилност, фиксирани в протокола на споразумението.

„HALIC” University е сравнително млад и модерен университет в Турция. Основан е през 1998 г. от голяма турска фондация за борба с левкемията при децата. В него се обучават около 4000 студенти в над 10 факултета – молекулярна биология и генетика, психология, архитектура, инженерни науки, бизнес администрация, изящни изкуства и др.