Покана за участие в конференция в Словения.

„ДА СЕ ОПОЗНАЕМ В РАЗЛИЧИЕТО” ( “MEET ME IN DIVERSITY”)
Международна конференция за междукултурния диалог
Понеделник 27 – Сряда 29 октомври , 2008г. , Марибор , Словения

Europe Direct Марибор Ви кани да вземете участие в международната конференция ДА СЕ ОПОЗНАЕМ В РАЗЛИЧИЕТО” (“MEET ME IN DIVERSITY”). Целта на конференцията е да събере млади хора от всички държави – членки на ЕС и държавите – кандидатки за членство на едно място и да повиши осведомеността и знанията им за междукултурния диалог . Основните теми на конференцията ще бъдат Култура и медии, Миграция, Животът на младите хора. Тя се организира от Европейски информационен център Europe Direct Марибор в сътрудничество със студентската организация при Университета на Марибор.

Срокове за регистрация: Всички , които желаят да участват в конференцията, трябва да изпратят мотивационно писмо по електронна поща на адрес : europedirect@zavodpip.si до 10 септември, 2008 г. Избраните кандидати ще бъдат поканени най-късно до 15 септември, 2008 г.

Поканват се млади хора на възраст 18-29 години от всички страни-членки и страните-кандидатки да споделят мнения, опит и знания, да установят нови приятелства и да опознаят нови култури. Конференцията ще се проведе от 27 до 29 октомври 2008 г. в Марибор, Словения. Няма такса за участие, организаторите поемат всички разходи за настаняване , изхранване , лекции и социални дейности , така че се надяват конференцията да бъде привлекателна за младите хора. Ще ви бъдем благодарни ,ако разпространите тази информация сред млади хора и организации свързани с тях.

За контакти: Ако желаете да получите повече информация относно конференцията, нейните програми или уреждане на практически въпроси, молим свържете се с нас на адрес:

Zavod PIP - Europe Direct
Maribor, Gosposvetska cesta 83, SI Maribor,
tel. +386 2 234 21 46, E: europedirect@zavodpip.si