Посланикът на Кралство Белгия у нас н. пр. Филип Беке посети БСУ по покана на Ректора проф. д-р Петко Чобанов

Н. пр. Филип Беке посещава университета за първи път в своя дипломатически мандат. Той се информира за международните дългосрочни контакти с университети и академични образователни институции от Европа, с които университетът има подписани протоколи и споразумения за сътрудничество.

Дипломатът изрази надежда, че тези контакти ще се разширят и задълбочат с присъединяването на България към Европейския съюз и налагането на европейските стандарти в областта на висшето образование.