Поздравление към студентите и преподавателите по случай 24 май

Поздравление към студентите и преподавателите по случай 24 май

Уважаеми преподаватели, скъпи студенти!

Поздравяваме Ви с 24 май – ден на българската писменост и култура, на знанието и просветата!

„ДУХОВНОСТТА НЕ ПАДА ТАМ, ДЕТО ЗНАНИЕТО ЖИВЕЙ” е  израз на вярата, че знанието ще ни води напред и че четящият човек е друг духовен свят. Човек е това, което е прочел. Вие знаете смисъла на тези слова! Издигнете четенето на пиедестал, направете го ежедневие, четете всеки ден, вслушвайте се в словата на четящите и няма да сгрешите.

Бъдете смели и упорити! Бъдете търсещи и устремени! Бъдете гордост за Бургаския свободен университет!

проф. д-р Петко Чобанов – Президент на БСУ
проф. д.п.н. Галя Христозова – Ректор на БСУ