Практикувайте, докато учите в Бургаския свободен университет

Практикувайте, докато учите в Бургаския свободен университет

За поредна година студентите от Бургаския свободен университет имат възможност да се включат в Общинска програма "Заедно за образованието". Програмата е насочена към студенти от педагогическите специалности, които желаят да придобият практически опит с деца в предучилищна възраст.

 

Как да кандидатствате? (прочетете в текста, всяка информация е важна)

 

Целта на програмата на Община Бургас „Заедно за образованието” е да се осигури непрекъсната работа на детските градини в града през лятото, в същото време да осигури и възможност на младите учители и на студените да натрупат опит в педагогическата практика като учители- стажанти.

 

За обявените свободни места могат да кандидатстват:

  • Студенти педагози от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика” – 4, 3 и 2 курс;
  • Специалисти педагози с квалификация „Детски учител”.

 

Предимства от участието в програмата:

  • Придобиване на ценен педагогически опит: Стажът в детска градина ще ви даде възможност да приложите знанията, получени в университета, в реална среда. Ще можете да работите с деца, да планирате и провеждате занимания, да общувате с родители.
  • По-добра професионална реализация: Практическият опит е високо ценен от работодателите. Участието в програмата ще ви направи по-конкурентноспособни на пазара на труда.
  • Възможност за работа през летните месеци: Програмата се провежда през летните месеци, когато студентите са в лятна ваканция. Така ще можете да съчетаете полезното с приятното - да печелите пари, докато трупате опит.

 

За какъв период за работа се кандидатства?

Общият период на трудова ангажираност за периода юли – септември 2024 трябва да бъде не по-малка от 20 работни дни. Ангажираността може да бъде без или с прекъсване. (Например, 2 седмици и след това с прекъсване още 2 седмици.)

 

В коя детска градина ще бъде ангажираността?

Детските градини обявяват свободните места. Всеки кандидатстващ може да избере конкретна детска градина или да кандидатства за няколко или за всички. Процесът е динамичен. Възможно е един кандидат да работи последователно или с прекъсване в 2 или повече детски градини за периода на проекта.

 

Какво е заплащането?

  • За завършили учители с квалификация „детски учител“ се заплаща стартова заплата за детски учител.
  • За студентите се заплаща 90% от стартовата заплата за детски учител.

 

Ползи от практиката по програма „Заедно за образованието”:

  • За студентите работата в реална среда (най- малко 20 работни дни) ще им бъде призната за стажантска практика.
  • Студентите стажанти работят под ръководството на учители- наставници.
  • Участието в програмата ще допринесе за натрупване на професионален опит и възможност за професионална реализация.

 

Как да кандидатствате?

Желаещите да се включат в програмата „Заедно за Бургас“ трябва да попълнят формуляр на следната връзка:  https://forms.office.com/r/e8Fxn81T22