Председателят на БАН проведе майсторски клас в БСУ

Председателят на БАН проведе майсторски клас в БСУ

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски събра над 150 души в зала 110 на Бургаския свободен университет за поредното издание на майсторския клас в направление Информатика и компютърни науки на ЦИТН.
Теория на игрите и математически решения на задачи като: Дилемата на затворника; Стратегии при кооперативни игри (Увеличаваме ли полезността си, ако си сътрудничим?); Правилата за наследяване от Талмуд; Разпределяне на печалбата при коалиции и др. завладяха интереса на участниците.
В майсторския клас се включиха студенти и преподаватели от БСУ,  ученици от Математическата гимназия и от Гимназията по компютърно програмиране и иновации, Бургас, както и над 10 представители на ИТ компании от региона.

Бургаският свободен университет и Българската академия на науките работят съвместно от 2011 година след подписано рамково споразумение за сътрудничество в областта на учебния и изследователския процес. Бъдещата дейност между двете институции предвижда създаване на условия за мобилност на учени и докторанти, обмен на членове на научно-преподавателския и научноизследователския състав, съвместно обучение на докторанти, повишаване нивото на квалификация на академичния състав, работа по научни проекти.

 

 

DSC_1043.JPG
DSC_1056.JPG
DSC_1057.JPG
DSC_1054.JPG
DSC_1039.JPG
DSC_1040.JPG
DSC_1045.JPG