Представители на Френския институт посетиха БСУ

Представители на Френския институт посетиха БСУ

На 6 април в БСУ Френският институт предложи подкрепа за студенти и за научно сътрудничество. Г-н Арно Боберо, аташе по научното и университетско сътрудничество към Френския институт посети БСУ. Той се придружаваше от г-жа Бисера Коларова, отговорник на представителството на Агенция Campus France - Национална агенция за промотиране на висшето образование във Франция.

На среща с преподаватели и студенти г-н Боберо представи проектите за подкрепа на научното сътрудничество на Френския институт в България, както и възможностите за стипендии на френското правителство за обучение във Франция - програми за обучение на английски и френски език, възможности за финансиране на докторанти с двойно научно ръководство и др.

Бяха обсъдени и дискутирани съвместни проекти и дейности в областта на научното и университетско сътрудничество и възможностите, които се предоставят пред студентите и преподавателите от БСУ за обучение и обмен.

339929213_255553093573318_5659226871656026614_n.jpg
340048216_203082439129894_2336667501149609948_n.jpg
339910036_594536522736387_7027494035418979469_n.jpg
340099153_1316372765579539_3347892674739842733_n.jpg
340163686_1239151776742481_1630571116940394715_n.jpg
339699495_6054120748010429_5058231776584694211_n.jpg
338170630_565966848969807_6117842810462209369_n.jpg
339597813_141343832022388_8221501448861592945_n (1).jpg
339623113_1909996569386137_7447200330005981106_n.jpg
339991633_1161976354494320_8752668231788269273_n.jpg