Преподавател от БСУ изнесе лекция в Исландия

linВ края на м. септември зам.деканът на ЦИУН доц.д-р Лина Анастасова изнесе лекции по „Маркетинг на взаимовръзките” по линия на програмата “EEA Grants” пред студенти от Бизнес Факултета на най-добрия частен Университет в Исландия- Reykjavik university (www.ru.is), който има сходна структура и академични програми като Бургаския Свободен Университет.