Преподаватели и студенти от БСУ посетиха ЦЕРН

Преподаватели и студенти от БСУ посетиха ЦЕРН

На 24 и 25 ноември 2015 г. студенти и преподаватели от Центъра по информатика и технически науки към Бургаския свободен университет посетиха с учебна цел „Големия адронен колайдер”. Колайдерът се намира в Европейския център за ядрени изследвания ЦЕРН в Женева и стъпва на териториите на Швейцария и Франция.
При посещението си в ЦЕРН участниците в програмата изслушаха специализирани лекции и посетиха редица обекти, в които се провеждат експерименти от изследователската дейност на центъра. Във фирма „Тесла” в Женева групата разгледа последните модели електромобили.
ЦЕРН е основан на 29.09.1954 г., а България е пълноправен член от 1999 г. Български учени активно работят в изследователските програми на центъра. На 30.04.1993 г. там се ражда и световната мрежа Internet, без която съществуването на съвременния свят е немислимо. В ЦЕРН се работи и по създаването на технологии за използване на нетрадиционни възобновяеми енергийни източници за съвременната енергетика.

 

Tech1.JPG
Tech4.JPG
IMG_1593.jpg