Престижни практически обучения на студенти от ЦИТН

Престижни практически обучения на студенти от ЦИТН

Студенти от магистърските програми „Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност“, „Интегрирани компютърни системи и комплекси“ и „Иженеринг и експлоатация на енергийни системи“ на ЦИТН проведоха практическо обучение в Централно диспечерско управление на електроенергийния системен оператор, в Института за космически изследвания към БАН, както и в най-големия в България Център за обработка и съхранение на данни – EQUINIX. Посетени бяха и няколко ВЕИ централи. Посещенията бяха под ръководството на доц. д-р Камен Сейменлийски, зам.-декан на ЦИТН, и доц. д-р Стоянка Моллова.

Обучението обхвана приложението на най-съвременните IT технологии в енергетиката, космическата техника, както и запознаване с възможностите на българските суперкомпютри, които се намират в Центъра за обработка и съхранение на данни – EQUINIX, където е съсредоточен най-мощният изчислителен ресурс в региона на Югоизточна Европа.

 

IMG-352963254e505ef51cc7d03ba9a328fe-V.jpg