Престижно място за ЦИТН в международен конкурс

Престижно място за ЦИТН в международен конкурс

На 12.05.2023 г. в Областна администрация Бургас се състоя тържествена церемония по награждаване на участниците в Националния кръг на Международния конкурс за статистически плакат 2022-2023. Конкурсът се организира от Международната асоциация за обучение по статистика и от Международния статистически институт. Целта на инициативата е да се повиши статистическата култура на  студентите, да се провокира интерес към статистическите изследвания, да се развият уменията за работа в екип при интерпретирането на статистически данни и използването на графични и математически методи за представянето им.

Отборът на БСУ в състав: Андрей Димитров, 2 курс, и Денислав Ангелов, 1 курс, специалност Софтуерно инженерство в Центъра по информатика и технически науки, се класира на достойното трето място. Победителите получиха лично от областния управител проф. д.н. Мария Нейкова и от директора та Териториалното статистическо бюро – Югоизток Калина Казанджиева, благодарствени писма за достойно представяне.

Благодарствени писма получиха и проф. д-р инж. Радостин Долчинков –Декан на ЦИТН, и доц. д-р инж. Камен Сейменлийски – зам.-декан, за добро сътрудничество и показани високи резултати на студентите в Националния кръг на Международния конкурс за статистически плакат.

IMG_20230512_142521.jpg
IMG_20230512_142549.jpg
IMG_20230512_142515.jpg
IMG_20230512_142750_1.jpg