Прием на кандидат-студенти - до 17 април

Приемът на кандидат-студенти в БСУ е в редовно и в задочно обучение по специалностите:

1. Право

прием: изпити по български език и история

2. Публична администрация

3. Връзки с обществеността

4. Журналистика

5. Социални дейности и консултиране

прием: с оценки от държавни зрелостни изпити или изпит по: български език, история, СТОП-тест (по избор)

6. Финанси

7. Счетоводство и контрол

8. Маркетинг

9. Бизнес адиминистрация

прием: с оценки от държавни зрелостни изпити или изпит по: български език, СТОП-тест (по избор)

10. Информатика и компютърни науки

11. Компютърни системи и технологии

12. Комуникации и електронизация за възобновяеми енергийни източници

прием: с оценки от държавни зрелостни изпити или изпит по: СТОП-тест (по избор)

Матури и изпити

  • „по избор” означава, че можете да избирате сред изредените изпити или матури
  • с кои матури можете да кандидатствате вижте тук.
  • какво съдържат кандидатстудентските изпити вижте тук.

Втората сесия на кандидатстудентските изпити е през месец април:

  • История – 21.04
  • Стоп-тест – 21.04
  • Български език – 22.04

Кандидат-студентите, които завършват средно образование през 2012 г., могат да се явяват на приемен изпит, като представят диплома за средно образование след издаването й.

Регистрацията за втора сесия е до 17 април и може да стане в:

За допълнителна информация:

priem@bfu.bg

тел. 056 900 419, 900 449, 900 400