Прием в бакалавърски и магистърски програми

Продължава приемът в бакалавърски и магистърски програми по специалностите:

Бакалавърски програми

 

Приемът във всички специалности, с изключение на „Право”, е с оценки от държавни зрелостни изпити (матури) или с оценка от приемен изпит в друг университет.  Повече информация относно приема и записването можете да получите тук.

 

Магистърски програми

 

Приемът в магистърските програми е по документи -  след завършено висше образование. Студентите, завършили БСУ през последните пет години, заплащат такса за първия семестър с намаление от 20%. Повече информация относно приема, записването, размера на таксите и намаленията можете да получите тук.
 

Записването става в БСУ, стая 19, Офис „Прием на студенти” всеки работен ден от 8 до 17 часа.

 

За контакти:
Мария Апостолова – Андреева
Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 419
+359 56 900 449
БСУ, стая 19
priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg

Информация може да получите също в профила на Бургаски свободен университет - БСУ в Google+ , както и на Facebook страница на БСУ