Прием на кандидат-студентите, неиздържали държавния зрелостен изпит (матура)

Кандидат-студентите, които не са положили успешно Държавен зрелостен изпит (матура) могат да кандидатстват с приемен изпит в специалностите от бакалавърски програми. 

Документи се приемат до 10 септември в БСУ, стая 19, всеки работен ден от 8.30 до 17 часа и в почивните дни от 8.30 до 14 ч.

Предстоящите приемни изпити са:

  • Български език – 12.09
  • СТОП-тест – 11.09
  • История на България – 11.09

Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване (от книжарницата в БСУ)
  • Служебна бележка от училището, която да удостоверява, че кандидат- студентът е завършил пълен курс на обучение и на коя матура му предстои да се явява.

Кандидатите, записани при тези условия, са със статут на курсисти. Те го запазват до една учебна година, като в този срок трябва да представят диплома за завършено средно образование, за да придобият статут на студент.