Прием на кандидатстудентски документи – до 10 септември

Приемът на документи за кандидатстване в БСУ започна и ще продължи до 10 септември.

Документи могат да се подават: В БСУ, стая 19, всеки работен ден от 8.30 до 17 часа и в почивните дни от 8.30 до 14 ч.  или on-line в сайта на БСУ. 

Необходими документи:

  1. Формуляр за кандидатстване (от книжарницата в БСУ)
  2. Диплома за средно образование – копие и оригинал за сверка.

Таксата за кандидатстване се внася в офиса на ТБ „Алианц България” в БСУ. 

В БСУ може да се кандидатства с:

  1. Оценка от държавен зрелостен изпит.
  2. Приемен изпит на БСУ
  3. Приемен изпит, издържан в друго висше училище

Кандидат-студентите, участващи в класирането с оценка, трансферирана от друг ВУЗ, трябва да представят и служебна бележка, издадена от университета, в който са положени приемните изпити. Документите се разглеждат при подаването и резултатът от класирнето се обявява веднага.

Приемните изпити в БСУ са:

  1. История на България – 11.09
  2. Български език – 12.09
  3. СТОП-тест – 11.09

За специалност „Право” може да се кандидатства само с приемни изпити по история и български език.