Прием с оценки от приемни изпити в друг ВУЗ

Бургаският свободен университет обявява, че желаещите да кандидатстват с пренесени оценки от кандидатстудентски изпити, положени в други университети могат да подадат документи и да се запишат.

Приемът на документи става в сградата на университета (фоайе І етаж)  в работните дни от 8 до 17 ч. 

 

Документи за кандидатстване:

§         диплома за завършено средно образование - копие и оригинал за проверка;

§         формуляр за кандидатстване, който се закупува от книжарницата на БСУ;

§         такса за кандидатстване, която се заплаща се в БСУ.

§         служебна бележка от университета, в който са положени кандидатстудентските изпити.

 

Документите се обработват веднага и резултатът излиза същият ден.

 

Документите, необходими за записване в БСУ са:

§         Диплома – оригинал ;

§         Формуляр за записване в БСУ (от книжарницата);

§         Три снимки;

§         Таксата за обучение за първия семестър (внася се в БСУ).