Прием след септемврийската сесия на матурите

Във връзки с постъпилите запитвания БСУ информира кандидат-студентите, че обявява допълнителни срокове за прием след септемврийската сесия на матурите.

С оценки от държавните зрелостни изпити може да се кандидатства за всички специалности с изключение на спец. „Право”.

Записването ще става в БСУ, стая 19 всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

 

Документи за кандидатстване:

§         диплома за завършено средно образование (ако не е издадена – с удостоверение, издадено от средното училище);

§         формуляр за кандидатстване, който се закупува от книжарницата на БСУ;

§         такса за кандидатстване, която се заплаща се в БСУ.

 

Документите се обработват веднага и резултатът излиза същият ден.

 

Документите, необходими за записване в БСУ са:

§         Диплома – оригинал (ако не е издадена – с удостоверение, издадено от средното училище);

§         Формуляр за записване в БСУ (от книжарницата);

§         Три снимки;

§         Таксата за обучение за първия семестър (внася се в БСУ).

 

Семестриални такси за обучение

Бакалавърски програми и Право (Заповед ФСО25/2009г.)

- За редовно обучение - 940лв.

- За задочно обучение - 790лв.

Таксите се внасят в срока за записване в офиса на ТБ "Алианц България” в БСУ (на партера).