Прием за безплатно обучение по Софтуерно инженерство

Прием за безплатно обучение по Софтуерно инженерство

Бургаски Свободен Университет приема документи за финансираното от Община Бургас обучение по специалност „Софтуерно инженерство“ в БСУ. Документи се приемат след завършено средно или висше образование, като обучението е в редовна форма и е с продължителност четири години. Завършва с придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.  За студентите, записани в специалността, обучението ще бъде безплатно за целия срок на обучение. Документи се приемат всеки работен ден от 8 до 17 ч.
За втора година Община Бургас ще финансира обучението на студенти от специалност „Софтуерно инженерство“. През 2016 г. Община Бургас финансира обучението на 30 студенти от специалност „Софтуерно инженерство“, които успешно завършиха първи курс.

За допълнителна информация:
Димитричка Цонева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 419
+359 56 900 449
БСУ, стая 19
priem@bfu.bg