Приемът в спец. Право ще бъде с матури

Приемът в спец. Право ще бъде с матури

През учебната 2021-2022 г. приемът в специалност „Право“ ще става чрез оценките от държавните зрелостни изпити. Решението на БСУ  е взето съгласно приетото на заседание на Министерския съвет на 24.02.2021 г. допълнение в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, според което през учебната 2021-2022 година се дава възможност на висшите училища сами да изберат как да организират приема в специалност „Право“. Решението е мотивирано от извънредната противоепидемчна обстановка и се отнася само за предстоящата учебна година.

БСУ ще приема в специалност „Право“ с държавен зрелостен изпит по български език и литература или по история и цивилизация, като кандидатите ще имат възможност да посочват една от двете оценки по техен избор. Приемът става онлайн в сайта на БСУ https://e-priem.bfu.bg/ или на място в сградата на БСУ.

 

За контакти:

Ваня Абаджиева
Офис “Прием на студенти”
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

priem@bfu.bg
bfu@bfu.bg