Приключи езиковият курс за чуждестранни студенти в БСУ

Приключи интензивният подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти, който стартира преди месец в БСУ. Проявата е по проект към Секторна програма "Еразъм" на Европейската програма за учене през целия живот, спечелен за трети пореден път от университета. За последните две години над 40 студенти от Испания, Финландия, Франция, Италия, Германия, Полша, Австрия, Турция завършиха същия курс по този проект.

Студентите се обучаваха по 6 часа дневно, като през останалото време имаха възможност да се запознаят с българския национален бит и култура, с исторически и природни забележителности в Бургаския регион. Курсът завърши с изпит, а участниците получиха 12 кредита и международен сертификат.

След завършване на курса младежите ще продължат обучението си един семестър в български висши училища – УНСС, Технически университет София, УАСГ София, Национална спортна академия, Технически университет Русе и др.

Официалното закриване на курса се състоя на 29.09.2009 г., вторник, от 12 часа в зала 212 на БСУ. Сертификатите бяха връчени от зам.-ректора по НИД и МС проф. д.п.н. Галя Христозова.