Приключи Международната научна конференция в БСУ

Международна конференция БСУ„Научните изследвания, иновациите и ефективното производство ще спасят България от кризата. И вие, младите хора, заедно с научната, инженерната и икономическата колегия в България, ще промените нещата към по-добро” – каза проф. д-р Стефан Воденичаров, председател на БАН, при откриването на  Международната научна конференция в БСУ „Знанието - традиции, иновации, перспективи”.  Неговият пленарен доклад на тема: „Технологичното развитие и икономическият просперитет” даде старт на традиционно най-големия научен форум в БСУ за годината, който за шеста поредна година събра над 350 преподаватели от страната и чужбина.

От българска страна участваха представители на всички университети в страната, а международните партньори бяха университети от Казахстан, Русия, Турция, Словакия, Унгария, с които БСУ има подписани договори за сътрудничество.

Международна конференция БСУВ рамките на два дни в периода 14-15 юни 2013 година участниците в конференцията изслушаха доклади в седем тематични направления: Иконономика, финанси и инвестиции, Маркетинг и управление, Обществени комуникации (Журналистика и Връзки с обществеността) и Филология, Социални дейности и педагогика,  Право и публична администрация,  Техника и технологии,  Информатика и компютърни науки. В отделна секция беше представен мащабният тригодишен проект „Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на пресата” от проф. дпн Галя Христозова, зам.-ректор на БСУ и ръководител на проекта.

Официални гости на конференцията бяха акад. Иван Попчев, доктор Хонорис кауза на БСУ, вр.и.д. областен управител доц. д-р Севдалина Турманова, зам.-кметовете на Община Бургас Красимир Стойчев и Йорданка Ананиева.

Поздравителен адрес към участниците в конференцията изпрати министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова.

Програма на конференцията

Технически изисквания