Приключва езиковият курс за чуждестранни студенти в БСУ

Интензивният подготвителен курс по български език за чуждестранни студенти, който стартира на 26.08.2013 г. в БСУ, приключва на 20.09.2013 г., петък, в 15.00 ч. в библиотеката на БСУ, когато ще бъдат връчени сертификатите на завършилите успешно курса студенти.

След завършване на курса младежите ще продължат обучението си от тази учебна година един семестър в български висши училища – Софийския университет, УНСС София, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Техническия университет София, ВСУ „Черноризец Храбър“ и др.

Проявата е по проект към секторна програма "Еразъм" на Европейската програма „Учене през целия живот“, спечелен за седми пореден път от университета. За последните шест години над 90 студенти от Франция, Италия, Германия, Полша, Австрия, Чехия, Унгария, Испания, Финландия, Естония и Турция завършиха същия курс по този проект.

По програма студентите се обучават по 6-7 часа дневно, като през останалото време имат възможност да се запознаят с българския национален бит и култура, с исторически и природни забележителности в Бургаския регион. Курсът завършва с изпит, а участниците получават 9 кредита и международен сертификат.