Призив към студентите от педагогическите специалности на БСУ

Призив към студентите от педагогическите специалности на БСУ

Министърът на образованието Красимир Вълчев отправи призив за включване на студентите от педагогическите специалности в учебния процес.

Създадена е информационна база за заместващи учители.

Студентите от образователната програма по Предучилищна и начална училищна педагогика при БСУ, както и тези, които получават педагогическа правоспособност по математика и информатика,  които желаят да се включат в резерва от кадри, могат да направят своята регистрация с попълване на електронен формуляр: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHPAK60s8nQWCVqdreEBZXRR98OHCJXObSPg9RAJQ1_32-wg/viewform

За времето, в което студентите преподават, ще се сключват договори с тях, а периодът на преподаване ще се зачете за практика.