Пробен достъп до бази данни ProQuest

В рамките на проект на Дирекция "Научни изследвания" на Министерството на образованието и науката, на библиотеката на БСУ е предоставен ПРОБЕН ДОСТЪП до база данни ProQuest. Достъпът до базата от данни може да се осъществи само от компютрите в БСУ и е без потребителско име и парола.

 

ProQuest Information and Learning

Един от водещите в света информационни доставчици:

 • Обслужва библиотеки в над 100 страни
 • Централа в Ann Arbor, Michigan, USA
 • 8,000 периодични издания на микроформи, много от тях от първия им брой до днес
 • 400 изследователски колекции на микроформи, съдържащи милиони документи, книги, статии, изображения
 • Над 1.7 млн. докторски дисертации
 • Рефериране и индексиране на 7,000 списания и вестници
 • Дигитализирани 4,000 списания и вестници
 • Над 100 онлайн и CD-ROM продукти и услуги

ProQuest Information & Learning – продукти със запазена марка ProQuest:

 • Бизнес бази данни
 • Общосправочни бази данни
 • Бази данни по социални науки
 • Бази данни по природни науки, технически науки и медицина (STM)
 • Дигитализирани колекции (DigitalVault)
 • Micromedia
 • SoftLine
 • Това е запазената марка за "агрегатни" бази данни от научни списания и вестници в многобройни предметни области като бизнес и икономика, социални науки, природни науки, технически науки, медицина и общи справочни
 • Извършвано от хора ръчно индексиране и рефериране на списанията с връзки към пълен текст в онлайн режим
 • Мощен софтуер за търсене, опростен интерфейс и система доставка за над 4,000 едновременни потребители
 • Над 20 водещи агрегатни бази данни с научни списания
 • ABI/INFORM: Водещата база за бизнес и икономика
 • Academic Research Library: Мултидисциплинарна база с над 3000 пълнотекстови заглавия
 • ProQuest Medical Library – над 300 пълнотекстови клинични списания
 • ProQuest Science journals – над 250 пълнотекстови списания
 • Agricola, ERIC

Търсене:

Basic Search включва:

 • Възможност за избиране на базите за търсене
 • Потребителите могат да избират множество бази едновременно
 • Включва library branding и връзки към уебсайтове
 • Отделни изкачащи прозорци за опциите Search Tips, Browse Topics and Recent Searches

Групиране на резултатите:

Според типа на публикациите:

 • Научни списания
 • Популярни списания
 • Търговски издания
 • Вестници
 • Справочни издания

Chadwyck Healey

 • Бази данни по хуманитаристика
 • Бази данни по литература
 • Бази данни по международна геополитика
 • Запазена марка за бази данни по хуманитаристика, някои обществени науки и справочни ресурси
 • Най-високо качество на дигитализация на произведения с историческа стойност
 • Силен редакторски екип за създаване на справочни и познавателни услуги
 • Базата Literature Online: над 350,000 творби на английската и американската литература, както и списания, библиографии, биографии и справочни ресурси
 • Базата PCI Full Text: библиографски записи за над 14 млн. статии от над 4,400 списания от първия им брой до 90-те години на 20в.
 • Пълен текст на пълните течения на над 300 списания, като всяка година се добавят още по над 100 заглавия
 • Базите KnowEurope, ProQuest Reference Asia

Macromedia ProQuest

 • Канадският информационен лидер
 • Обслужва корпоративния и библиотечния сектор
 • Бази данни с финансова, библиографска и адресна информация

eLibrary

 • Облсужва пазара на средното образование
 • Бази данни за провеждане на изследвания
 • Продукти в помощ на учебния план
 • Достъп чрез "тематично дърво"
 • Фотографии; Мултимедия

SIRS Publishing, Inc.

 • Облсужва пазара на средното образование и публичните библиотеки
 • Собразеност с учебния план и възлагането на домашни
 • Бази данни по социални проблеми и противоречиви гледин точки
 • Бази данни за правно-етични проблеми

Factiva.com

 • Над 8,000 бизнес ресурса, вкл.:
 • Над 1,000 световни и местни вестници.
 • Над 3,000 списания, вкл. профилирани индустриални списания и бюлетини.
 • Над 270 новинарски агенции.
 • Над 160 медийни програми.
 • Над 10,000 уебсайта на над 20 езика.
 • Над 30,000 фирмени доклади.
 • Основни данни за над 42,500 компании.
 • До 25 години ретроспекция на пазарната информация.
 • До 1 млн. документи от Celex (базата с европейско право).
 • Средно над 3,000 изображения добавяни ежеседмично
 • Ключово съдържание от списания и новини от целия свят…

…и още много други продукти, предлагани от ProQuest Inforamtion and Learning...