Проект АКАДЕМИКА – с най-високата оценка от Еразъм в Казахстан

Проект АКАДЕМИКА – с най-високата оценка от Еразъм в Казахстан

Международният проект АКАДЕМИКА, координиран от Бургаския свободен университет, получи най-високата оценка, присъждана до момента от Националния Еразмус Офис – Казахстан, за целия период на участие на страната в програми на ЕС.
Проектът „Достъпност и хармонизация на висшето образование в Централна Азия чрез модернизация и развитие на университетските учебни програми“ (АКАДЕМИКА) № 561553-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP (2015 – 3552 / 001 - 001) беше осъществен с финансовата подкрепа на Европейската Комисия в рамките на програма Еразъм+, подпрограма „Изграждане на капацитет в областта на висшето образование“.
Паралелно с финалната среща по проекта, която се състоя на 12 и 13 септември 2018 г в Държавния университет „Шокан Уалиханов“ – Кокшетау, Казахстан, беше проведен финален мониторинг от страна на Националния Еразмус Офис – Казахстан.
Оценката от мониторинга беше оповестена лично от г-жа Шайзада Тасбулатова – ръководител на Националния Еразмус Офис – Казахстан, която подчерта, че такава оценка се присъжда за първи път в нейната кариера, както и за цялото съществуване на офиса.
Резултатите и достиженията на проект АКАДЕМИКА за повишаване на капацитета на висшето образование в страните от Централна Азия по отношение на информационни инфраструктури, човешки ресурси и дигитални образователни политики бяха представени в рамките на заключителната конференция по проекта, която се проведе на 14 септември 2018 в Кокшетау.
В проекта участват 15 организации от България, Австрия, Испания, Италия, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.
Екип на Бургаски свободен университет:
Доц. д-р Мария Монова-Желева – координатор, д-р Янислав Желев, доц.д-р Мария Нейчева, доц. д-р Евгения Николова, доц. д-р Веселина Жечева

 

FullSizeRender-20-09-18-09-44-3.jpg
IMG_3578-20-09-18-09-4.jpg
IMG_8048 5.jpg