Проект ComEnt по програма Еразъм+КД2 приключи с информационно събитие

Проект ComEnt по програма Еразъм+КД2 приключи с информационно събитие

На 25.01.2024 г. в Бургаския свободен университет се проведе информационно събитие за разпространение на резултатите по проект „Насърчаване на иновациите чрез подхода "Водено от общностите местно развитие (ComEnt)", по програма "Еразъм+"КД2, № 2021-1-IE02-KA220-HED-00003223, с ръководител проф. д-р Милен Балтов, ректор на Бургаски свободен университет и екип доц. д-р Виляна Русева, доц. д-р Веселина Жечева, преп. Гергана Кирова – Началник отдел Международно сътрудничество. Проф. Балтов и доц. Русева представиха резултати от работните срещи, изготвения национален доклад и проведените теренни изследвания в рамките на последните две години.

Гости и участници в дискусията бяха представители на местни неправителствени организации, социално предприятие „Верният настойник“, регионален център за „Развитие на социалната икономика“ към Министерството на труда и социалната политика, възпитаници на ПГРЕ „Г.С. Раковски“ с профил Предприемачество, Областен информационен център и академични преподаватели. Бяха обсъдени ключови проблеми и начертани бъдещи планове и възможности за създаване и подпомагане на предприятията на социалната и солидарна икономика.

Coment 3. jpg_.jpg
Coment 2. _.jpg
Coment 5. 1706511631112_.jpg
viber_image_2024-01-25_20-20-05-420.jpg
viber_image_2024-01-25_20-20-40-169.jpg
COme 4. 6579_.jpg