Проект за насърчаване предприемачеството сред изследователите

Краен срок за регистрация: 20.01.2010 г.

Моля, ако проявите интерес към курсовете, изпратете e-mail на ас. Димитър Минчев - mitko@bfu.bg.