Проф. д-р Емилия Къндева получи престижната европейска награда "Алена Бруновска" за 2003 г. за превъзходство в преподаването по Публична администрация.

Проф. Емилия Къндева, професор по административно право в Юридическия факултет на Бургаския свободен университет и Института за правни науки при Българската академия на науките, стана носител на престижната европейска награда “Алена Бруновска” за 2003 година за превъзходство в преподаването на административните науки. Проф. Къндева е избрана измежду номинирани авторитетни европейски учени и университетски преподаватели въз основа на нейните изключителни постижения в преподаването и педагогическото ръководство в административните науки както и в приносите й към научното изследване и практиката на публичната администрация. Церемонията по връчването на наградата й се състоя на 10 април 2003 г. по време на Годишната конференция на НИСПАсии /Мрежа на институтите и училищата по публична администрация в Централна и Източна Европа/, която тази година се проведе в Букурещ - Румъния под патронажа и с присъствието на Премиера на Румъния г-н Адриан Настасе.

Проф. Емилия Къндева е инициатор и създател на университетските програми по Публична администрация в България. Нейните учебници по Публична администрация са първите университетски учебници по тази материя у нас и се ползват от всички университети в страната. Тя стана Директор на първата Магистърска програма по Публична администрация в България, изградена към Нов Български университет. Тя беше и първият Директор на Центъра по администрация към Министерския съвет след демократичните промени в страната, където оглави организацията на обучението на администратори от държавната и местната администрация и разработването на научни проекти. Особена нейна заслуга представляват изследванията върху практическото приложение на административното право в административната практика и връзката между административно право, административно правосъдие и държавна администрация.

В университети в България, САЩ, Финландия, Великобритания, Ирландия и други страни тя преподава административно право, сравнително административно право, административно правосъдие, публична администрация, правен режим на държавната служба, сравнително местно управление.

Експерт-консултант към ООН и по редица международни проекти в сферата на публичната администрация и административното законодателство.

Има над 90 публикации. Сред тях книгите й : “Публична администрация”, “Оперативна самостоятелност в административната дейност”, “Записки по административно правосъдие”, “Местно административно управление в САЩ”, “Управленско решение”, “Правен режим на държавната служба” / в съавт./, “Въведение в публичната администрация” /в съавт./ се радват на голям интерес и имат по няколко издания.