Проф. д.н. Мария Нейкова е новият областен управител на Бургас

Проф. д.н. Мария Нейкова е новият областен управител на Бургас

Деканът на Центъра по юридически науки проф. д.н. Мария Нейкова е назначена за областен управител на Област Бургас с решение на Министерския съвет от 19.05.2021 година.

Проф. Мария Нейкова е завършила специалност Право в Бургаския свободен университет. Тя е професор по административно право и процес и доктор на науките по национална сигурност. Декан е на Центъра по юридически науки на БСУ. Проф. Нейкова е член на Съюза на учените в България, на Българската асоциация по криминология, на Асоциацията на завършилите колежа по отбраната на НАТО. Тя е ключов експерт по европейски проекти в сферата на електронното управление, административните услуги на гражданите и бизнеса. Работи по проекти относно функциите и компетенциите на областните управители и контрол по законосъобразност на актовете на кметове и общински съвети. Проф. Мария Нейкова е автор на учебник по административно обслужване. Нейно дело са научните книги - „Административно-правни аспекти по опазване на недвижимото културно-историческо наследство“ и „Гражданското общество – фактор на сигурността в държавата“.

В периода 2001 г. – 2009 г. е била областен управител на Стара Загора, а преди това е била зам.-директор на РЗОК в Стара Загора. От 2018 година е декан на Центъра по юридически науки в Бургаския свободен университет.

Назначението на проф. Мария Нейкова за областен управител на Област Бургас е високо признание за личността, експертизата и авторитета на проф. Нейкова като академичен ръководител, преподавател и обществена личност. Това е и висока държавна оценка за  професионализма, реализацията и успешната кариера на възпитаниците на Бургаския свободен университет. Предишният областен управител на Област Бургас г-н Вълчо Чолаков също е възпитаник на Бургаския свободен университет, завършил специалност Право.

 На проф. Мария Нейкова желаем успешна работа за постигане на икономически,социален и образователен просперитет на Област Бургас и превръщането и в модерен  високоразвит регион.

Честито и на добър час!