Проф. дтн Андон Лазаров - международен редактор

LazarovПроф. дтн Андон Лазаров беше избран за международен редактор на журнала "Радарни науки и технологии", орган на националния комитет по радарни технологии, съорганизатор на ежегодната световна конференция "RADAR" съвместно със САЩ, Англия, Франция и Австралия.