Проф. Христозова е зам.-председател на УС на Съвета на ректорите

Проф. Христозова е зам.-председател на УС на Съвета на ректорите

На 7 юли 2020 г. на заседание на Общото събрание на Съвета на ректорите беше избран нов Управителен съвет. Проф. д.п.н. Галя Христозова – ректор на Бургаския свободен университет, бе избрана за член на Управителния съвет, а на първото заседание на Управителния съвет – за негов заместник-председател.

Председател на Управителния съвет е проф. д.ф.н. Анастас Герджиков – ректор на СУ „Св.Климент Охридски“, а членове са: чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на РУ „Ангел Кънчев“ – зам.-председател на УС на СР; проф. Димитър Димитров - секретар на УС наСР, ректор на УНСС; Генерал-майор Груди Ангелов, ректор на Военна академия "Г. С. Раковски"; проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет, Пловдив; Проф. Славчо Томов, ректор на Медицинския университет, Плевен.

За председател на Контролния съвет бе избран проф. Евгени Станимиров, ректор на Икономическия университет, Варна, а на Етичната комисия – проф. Тони Шекерджиева – ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив.

Проф. Христозова получи поздравителен адрес от кмета на Община Бургас – Димитър Николов.

pozdravitelenadres-GH.JPG