Проф. М.А. Севрук представи в БСУ уникална енциклопедия

проф. М.А. Севрук в БСУНа 26.03.2014 г. на посещение в БСУ беше проф. М.А. Севрук, ректор на международния университет „Содружество“ и преподавател във Финансовия университет при правителството на Руската Федерация в Москва. Целта на неговото посещение бе представянето на енциклопедията „Русия: федерални окръзи и райони“, издадена съвместно с фондация „Устойчиво развитие на България“. Енциклопедията е преведена на 7 езика и предоставя сведения от географски, исторически, политически, икономически, социален и културен характер за федералните окръзи и региони на Русия.

Проф. Севрук се срещна с Ректора на БСУ проф. дпн Галя Христозова, зам.-ректора по НИД и МС проф. д-р Милен Балтов и зам.-ректора по УД доц. Д-р Евелина Динева. Проведоха се разговори за бъдещи общи проекти и сътрудничество в областта на икономическите науки.проф. М.А. Севрук в БСУ