Проф. Момяна Гунева – с престижна международна стипендия

Проф. Момяна Гунева – с престижна международна стипендия

През 2016 г. Институтът Макс Планк за чуждестранно и международно наказателно право във Фрайбург, ФРГ, с когото БСУ има подписан договор за сътрудничество и научен обмен, празнува своята 50 –годишнина.

    Честването на юбилея на 1 и 2 юли 2016 година включваше официална церемония и провеждане на международна научна конференция на тема „Тероризмът и наказателната политика”.  В престижния форум взеха участие: главният прокурор на ФРГ; директорът на Федералната полиция; съдии от Конституционния съд; прокурори и съдии, както и редица учени от цял свят.
    Отбелязването на годишнината  беше съпроводено и с отпускане на 50 стипендии на учени от цял свят за техния принос в областта на наказателното право, за ангажираността им в изключителни по значението си изследователски проекти, както и за това, че сътрудничеството с тях допринася съществено за високото реноме на Института.
    Единствено от България такава стипендия беше предоставена на проф. д-р Момяна Гунева, декан на ЦЮН, за изследванията й в областта на стопанското наказателно право, за участието й в международния изследователски екип по проекта на Института „Националното наказателно законодателство в сравнителноправен аспект” и за усилията й за създаване на съвременен учебник по наказателно право.