Програма на семинара за проекти

СЕМИНАР

„Умения за писане на проекти”

25-27 октомври  2010 г.

 

Програма

Първи ден – 25 октомври
16.00 – 16.30 Представяне на участниците. Цели на семинара.
Очаквания и опасения. Правила за работа в група.
16.30 - 17.30 Защо работим по проекти? Определение за проект.
Трудности при писане на проекти. Идеи за проекти.
Основни елементи на проекта.
17.30 - 17.45 Почивка
17.45 - 19.00 Обосновка на проблема. Цел на проекта, задачи.
Дейности за постигане на целите.  Целеви групи.
Упражнения – работа в малки групи.
Втори ден – 26 октомври
16.00 – 17.30 График на дейностите. Очаквани резултати.
Упражнения – работа в малки групи.
17.30 - 17.45 Почивка
17.45 - 19.00 Име на проекта. Резюме на проекта. Работа в екип.
Упражнения – работа в малки групи.
Трети ден – 27 октомври
16.00 – 17.30 Бюджет на проекта.
Упражнения – работа в малки групи.
17.30 - 17.45 Почивка
17.45 - 19.00 Трикове и похвати за писане на успешни проекти.
Упражнения – работа в малки групи.
Обобщение и оценка на семинара.

 

Водещи :  

Антония Месерджиева  в педагогическата си и социална практика до сега има  над 6000 часа опит като обучител и консултант в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, демократичните ценности, гражданското образование, права на човека, управление на бизнес-организации и организации с нестопанска цел. Завършила специалност “Педагогика” в Софийски университет “Кл. Охридски” и специализация по организация и управление на образованието. Специализирала в Департамент по социална работа на университета в гр. Екситър, Южна Англия, в Департамент по мениджмънт на Бизнес Академия, гр. Свенборг, Дания и Организация за работа с деца и младежи, гр. Хепенхайм, провинция Хесен, Германия, гр. Ереван, Армения- Сивитас Евразия, Обучение за обучители по гражданско образование.  Кариерен консултант по международна програма Global Career Development Facilitator – САЩ. Участвала в разработване, изпълнение и оценяване на редица проекти на български и международни организации. Експерт и обучител в български и европейски образователни и социални проекти.

 

Ваня Няголова

Машинен инженер с над 17 години консултантска практика в проектен мениджмънт, Европейски програми и обучение на ръководители на публични и частни институции.

Стипендиант на Германския Маршал Фонд на САЩ (German Marshall Fund of the United States of America).   Член на Европейски експертен екип (Team Europe Bulgaria). Специализация като консултант и обучител по фирмен мениджмънт в Университета “Бокони” (Bocconi), Милано, Италия.

Координатор на над 40 и експерт в над 30 проекта, финансирани от ЕС и други международни програми, реализирани в България, Италия, Холандия, Белгия,  Полша и Турция.

Директор на Центъра за развитие на нестопански организации в Бургас от 15 години.