Програма на XV Конференция за студентско научно творчество в БСУ 26 март 2014 г.

8.15-8.45 - плащане на такси за студентите от други висши училища, стая 102

8.30-9.00 - регистрация на участниците, пред зала 208

9.00 - Откриване на конференцията, зала 208

9.30-16.30 - работа по секции

17.00 - Награждаване

17.30 - Премиера на пиесата "Сако от велур" на Театралното ателие на БСУ за участниците в конференцията

 

Направления: Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика), Психология, Социални дейности

Зала 208

Програма

Комисия:

доц. д-р Мария Алексиева – председател

доц. д-р Йонка Балтаджиева- член

Ирина Йорданова – студент

 

Направления: Техники и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни източници

Зала 207

Програма

Комисия:

проф. д-р Ангел Тошков - председател

доц. д-р Силвия Лецковска - член

Ангел Иванов – магистър

 

Направления: Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Международни икономически отношения

Зала 219

Програма

Комисия:

доц. д-р Мария Нейчева - председател

гл.ас. д-р Юлия Йоргова - член

Ивона Панайотова - студент

 

Направления: Право и политика, Администрация и управление

Зала 218

Програма

Комисия:

проф. д-р Силви Чернев – председател

доц. д-р Мария Нейкова - член

Биляна Николова - студент