Програма на XVI Конференция за студентско научно творчество в БСУ 26 март 2015 г.

 

8.15-8.45 - Плащане на такси за студентите от други висши училища, стая 102

8.30-9.00 - Регистрация на участниците, пред зала 208

9.00 - Откриване на конференцията, зала 208

9.30-16.30 - Работа по секции

17.00 - Награждаване

18.00 - Премиера на пиесата "Напразните усилия на любовта" (по У. Шекспир) на Театралното ателие на БСУ за участниците в конференцията

 

Направления: Право и политика, Администрация и управление

Зала 207

Програма 

Комисия:

проф. д-р Момяна Гунева – председател

доц. д-р Мария Нейкова - член

Елжана Костадинова - студент

 

Направления: Техники и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни източници, Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Международни икономически отношения

Зала 208

Програма 

Комисия:

доц. д-р Радостин Долчинков -председател

проф. д-р Даниела Орозова - член

доц. д-р Сава Димов –член

доц. д-р Галя Пулева - член

гл.ас. д-р Юлия Йоргова - член

Милена Георгиева – докторант ЦИТН

 

Направления: Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика), Психология, Социални дейности

Зала 424

Програма 

Комисия:

доц. д-р Мария Алексиева – председател

доц. д-р Йонка Балтаджиева- член

Галя Димова - студент