Промоция на Випуск 2009

На 5 декември 2009 г., събота, се състоя тържествената промоция на Випуск 2009. Над 1000 абсолвенти получиха своите дипломи за завършено висше образование. От тях 23-ма са отличниците на випуска, на които Ректорът проф. д-р Петко Чобанов връчи "Свидетелство за отличие" за постигнати високи резултати в учебната дейност и доказан стремеж за издигане авторитета на БСУ.

Специален гост на церемонията беше чл. кор. проф. Александър Янков, член на Настоятелството и Доктор Хонорис кауза на Бургаския свободен университет. Поздравителни адреси изпратиха кметът на Община Бургас г-н Димитър Николов и областният управител Константин Гребенаров.