Промоция на випуск 2012 в БСУ

Promazia 2012„Пожелавам ви да защитавате високото качество на българското образование, да издигате авторитета на националната ни образователна и научна школа, да обичате това, което правите..” написа в поздравителен адрес до абсолвентите на Випуск 2012 на Бургаския свободен университет министърът на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов. Поздравления бяха получени и от: председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта Огнян Стоичков;  народния представител от Бургаски избирателен район Стоян Гюзелев; кмета на Община Бургас Димитър Николов.

Над 700 абсолвенти получиха днес своите дипломи за завършено висше образование на тържествена церемония в атриума на  БСУ. От тях 19 са отличниците на випуска, които бяха удостоени от Ректора със свидетелство за отличие за постигнати високи резултати в обучението и доказан стремеж към издигане авторитета на академичната общност.Promazia 2012

По време на церемонията за първи път бяха връчени и свидетелствата на преподавателите, избрани през учебната 2011/2012 година от Научния съвет на БСУ на академичните длъжности доцент и професор.

На академичното тържество присъстваха: кметът на Бургас Димитър Николов; зам.-областният управител доц. д-р Севдалина Тороманова; вицеконсулът на Република Турция в Бургас Решид Сагкол; членовете на Настоятелството на БСУ Янко Янков и  Димитър Събков.