Промоция на Випуск 2016 в БСУ

Промоция на Випуск 2016 в БСУ

„Запазете  жив  пламъка  на  духовното  безпокойство и научното любопитство. Запазете уважението към своя университет. Бъдете смели, упорити, устремени! Бъдете дръзки!“ – каза в приветственото си слово към абсолвентите ректорът проф. дпн Галя Христозова.
Юбилейният 25-ти випуск на БСУ получи своите дипломи за завършено висше образование на 23 май 2016 година. Отличниците бяха удостоени от Ректора със свидетелство за отличие за постигнати високи резултати в обучението и доказан стремеж към издигане авторитета на академичната общност.

По време на тържествената церемония с почетното звание Доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет беше удостоен проф. дюн Улрих Зибер, директор на Института „Макс Планк“ за чуждестранно и международно наказателно право във Фрайбург, Германия. Най-високото академично отличие се присъжда на проф. Зибер с решение на Академичния съвет за значим принос в науката и развитието на съвременното наказателно право и за заслуги в изграждането и укрепването на отношенията между Дружеството „Макс Планк“, Германия, и Бургаския свободен университет.

На тържеството присъстваха: членовете на Настоятелството на БСУ Димитър Събков, ген. Красимир Петров, Янко Янков; народният представител Стефан Кенов; зам.-областният управител Владимир Крумов; зам.-кметът на Община Бургас Руска Бояджиева;  вицеконсулът на  Република Турция в Бургас Керим Аксел, зам.-директорът за персонала на Лукойл Нефтохим Слави Неделчев.

 

DSC_3492 2.jpg
DSC_3537.JPG
DSC_3478.JPG